Prikazano 1-20 od 123 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS CEN ISO/IEC/TS 27006-2:2024
Zahtjevi za tijela koja pružaju reviziju i certifikaciju sistema upravljanja informacionom sigurnošću – Dio 2: Sistemi upravljanja informacijama o privatnosti
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TR 25060:2024
Sistemi i softverski inženjering - Zahtjevi i ocjena kvaliteta sistema i softvera (SQuaRE) - Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost: Opći okvir za informacije povezane s upotrebljivošću
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TR 6026:2024
Elektronska naplata - Preliminarna studija upotrebe informacija o registarskim tablicama vozila i tehnologija automatskog prepoznavanja registarskih tablica (ANPR)
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 14827-4:2024
Inteligentni transportni sistemi – Podatkovni interfejsi između centara za transportne informacije i upravljačke sisteme - Dio 4: Podatkovni interfejsi između centara za inteligentne trasportne sisteme (ITS) koji koriste XML (profil B)
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 17251:2024
Zdravstvena informatika - Poslovni sintaksni zahtjevi za razmjenu informacija o strukturiranim dozama za medicinske proizvode
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 20440:2024
Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih proizvoda - Smjernice za primjenu ISO 11239 elemenata i struktura podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu propisanih informacija o obrascima za farmaceutske doze, jedinicama predstavljanja, administrativnim tokovima i ambalaži
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 21719-2:2024
Elektronska naplata – Personalizacija opreme unutar vozila (OBE) - Dio 2: Korištenje namjenske komunikacije kratkog dometa
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN ISO/TS 37444:2024
Elektronska naplata - Okvir za performanse naplate
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/ETSI TR 101 552:2024
Smjernice za primjenu ocjene usklađenosti na zahtjeve pristupačnosti za javnu nabavku IKT proizvoda i usluga u Evropi
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/ETSI TR 101550:2024
Dokumenti relevantni za EN 301 549, Zahtjevi pristupačnosti pogodni za javne nabavke IKT proizvoda i usluga u Evropi
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/ETSI TR 101551:2024
Smjernice za upotrebu kriterija pristupačnosti pogodnih za javne nabavke IKT proizvoda i usluga u Evropi
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/TR 17919:2024
Konceptualna i podrazumijevana zaštita podataka i privatnosti - Tehnički izvještaj o primjenjivosti u industriji videonadzora – Trenutno stanje
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/CLC/TS 17880:2024
Zaštitni profil za pametne mjerne uređaje – Minimalni sigurnosni zahtjevi
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/TR 17884:2024
Kompetencije u oblasti pristupačnosti IKT - Smjernice za inkluzivniji razvoj IKT
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/TR 17949:2024
Javni transport - Distribucijski API-ji za MaaS (Mobility as a Service)
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/TR 17982:2024
Analiza nedostataka standarda za evropske novčanike za digitalni identitet
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/TS 17184:2024
Inteligentni transportni sistemi - Elektronska sigurnost (eSafety) - Protokoli aplikacija visokog nivoa (HLAP) elektronskog poziva koji koriste IMS mreže s komutacijom paketa
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS CEN/TS 17875:2024
Inteligentni transportni sistemi - Elektronska sigurnost - Arhitektura informacionog sistema za podršku incidentima (ISIS)
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS EN 12896-10:2024
Javni transport – Referentni model podataka - Dio 10: Alternativni načini prijevoza
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024
nsBAS EN 15509:2024
Elektronska naplata – Aplikacijski profil interoperabilnosti za DSRC
40.20BAS/TC 112.03.202413.05.2024