BAS/TC 30/WG 1

Израда изворног стандарда BAS 1058


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Bernard Čuljak
Технички секретар/координатор:
Miljan Vasković
E-пошта:
miljan.vaskovic@isbih.gov.ba

Подручје рада
Припрема и утврђивање преднацрта оригиналног стандарда BAS 1058, Каблови изоловани ПВЦ изолацијом и ПВЦ плаштом, номиналног напона 300/500V, и подношење на разматрање Техничком комитету BAS/TC 30; На захтев техничког комитета BAS/TC 30 разматрање примедби датих током јавне расправе о нацрту оригиналног стандарда; Достављање мишљења Техничком комитету BAS/TC 30 у вези са утврђивањем коначног нацрта оригиналног стандарда.