BAS/TC 21/WG 1

Izrada izvornog standarda BAS 1057


Opšte informacije
Status:
U mirovanju
Predsjednik:
Azra Kurtovic
Tehnički sekretar/koordinator:
Tihomir Anđelić
E-mail:
tihomir.andjelic@isbih.gov.ba

Područje rada
Izrada i utvrđivanje prednacrt izvornog standarda BAS 1057, Smjernice za primjenu BAS EN 206+A1, dostava istog na razmatranje Tehničkom komitetu BAS/TC 21; da na zahtjev tehničkog komiteta BAS/TC 21 razmotri primjedbe upućene tokom javne rasprave na nacrt izvornog standarda, te da Tehničkom komitetu BAS/TC 21 dostavi mišljenje u vezi s utvrđivanjem konačnog nacrta izvornog standarda.