BAS/TC 40

Mašine i alati


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Bratislav Todorović
Tehnički sekretar/koordinator:
Biljana Baljaj
E-mail:
biljana.baljaj@isbih.gov.ba

Područje rada
Standardizacija u području sigurnosti mašina uključujući terminologiju, proizvodnju i korištenje mašina, uređaja i pristroja, te ručnih alata i alata za presovanje i oblikovanje.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 263

Secure storage of cash, valuables and data media


CEN/TC 274

Aircraft ground support equipment


CEN/TC 313

Centrifuges


ISO/TC 108

Mechanical vibration, shock and condition monitoring


ISO/TC 118

Compressors and pneumatic tools, machines and equipment


ISO/TC 199

Safety of machinery


CLC/TC 44X

Safety of machinery: electrotechnical aspects


CEN/TC 114

Safety of machinery


CEN/TC 186

Industrial thermoprocessing - Safety


CEN/TC 198

Printing and paper machinery - Safety


CEN/TC 202

Foundry machinery


CEN/TC 231

Mechanical vibration and shock


CEN/TC 232

Compressors, vacuum pumps and their systems


CEN/TC 255

Hand-held, non-electric power tools - Safety


ISO/TC 29

Small tools


ISO/TC 39

Machine tools


CEN/TC 143

Machine tools - Safety


TC 44

Safety of machinery - Electrotechnical aspects


ISO/TC 29/SC 5

Grinding wheels and abrasives


ISO/TC 29/SC 8

Tools for pressing and moulding


ISO/TC 29/SC 9

Tools with defined cutting edges, holding tools, cutting items, adaptive items and interfaces


ISO/TC 29/SC 10

Assembly tools for screws and nuts, pliers and nippers


ISO/TC 39/SC 2

Test conditions for metal cutting machine tools


ISO/TC 39/SC 6

Noise of machine tools


ISO/TC 39/SC 8

Work holding spindles and chucks


ISO/TC 108/SC 2

Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures


ISO/TC 108/SC 4

Human exposure to mechanical vibration and shock


ISO/TC 39/SC 10

Safety


CEN/SS I09

Small tools


CEN/TC 213

Cartridge operated hand-held tools - Safety


ISO/TC 108/SC 5

Condition monitoring and diagnostics of machine systems


CEN/TC 397

Baling presses - Safety requirements


ISO/TC 118/SC 3

Pneumatic tools and machines


ISO/TC 39/SC 4

Woodworking machines


ISO/TC 39/SC 4/WG 1

Common requirements and safety of integrated fed machines


ISO/TC 39/SC 4/WG 2

Safety of manually fed machines


ISO/TC 118/SC 6

Air compressors and compressed air systems


ISO/TC 118/SC 4

Compressed air treatment technology


ISO/TC 108/SC 6

Vibration and shock generating systems