Prikazano 1-20 od 42 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS CEN/TR 12349:2024
Mehaničke vibracije – Uputstvo o uticajima vibracija na zdravlje ljudskog tijela
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN 12312-15+A1:2024
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 15: Vozila za prijevoz prtljaga
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN 1300:2024
Jedinice za sigurno pohranjivanje - Klasifikacija brava visoke sigurnosti prema njihovoj otpornosti na neovlašteno otvaranje
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN 15713:2024
Sigurno uništenje povjerljivog materijala - Kodeks postupanja
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN 1915-1:2024
Zemaljska oprema za podršku aviona - Opći zahtjevi - Dio 1: Osnovni sigurnosni zahtjevi
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN ISO 10819/A2:2024
Mehaničke vibracije i udari - Vibracije ruke - Metoda mjerenja i vrednovanje prijenosa vibracija rukavica na dlan ruke – Amandman 2
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN ISO 13849-1:2024
Sigurnost mašina – Dijelovi upravljačkih sistema koji se odnose na sigurnost – Dio 1: Opći principi za projektovanje
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN ISO 16090-1:2024
Sigurnost alatnih mašina – Obradni centri, glodalice, prijenosne mašine – Dio 1: Zahtjevi za sigurnost
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS EN ISO 23062:2024
Mašine za livenje - Sigurnosni zahtjevi za mašine za livenje u kalupe, proizvodnju livarskih jezgri i prateću opremu
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 10813-1:2024
Mašine za generisanje vibracija - Smjernice za izbor – Dio 1: Oprema za ispitivanje uticaja na okoliš
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 12164-1:2024
Šuplji konusni držači sa ravnom kontaktnom površinom - Dio 1: Držači tipova A, AB, C, CB i EB
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 12164-3:2024
Šuplji konusni držači sa prirubničkom kontaktnom površinom - Dio 3: Drške tipova T, TA i U
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 12164-4:2024
Šuplji konusni držači sa prirubničkom kontaktnom površinom - Dio 4: Prihvatači tipova T i U za šuplje konusne držače tipova T, TA i U
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 13373-4:2024
Nadziranje stanja i dijagnostika mašina - Nadziranje stanja vibracija - Dio 4: Dijagnostičke tehnike za gasne i parne turbine s ležištima s uljnim filmom
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 17066:2024
Hidraulički alati - Rječnik
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 20816-3:2024
Mehaničke vibracije – Mjerenje i procjena vibracija mašine – Dio 3: Industrijske mašine nazivne snage iznad 15 kW i radnih brzina između 120 o/min i 30 000 o/min
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 21940-21:2024
Mehaničke vibracije - Uravnoteženje rotora - Dio 21: Opis i procjena mašina za balansiranje
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 22266-1:2024
Mehaničke vibracije - Torzione vibracije rotacionih mašina - Dio 1: Procjena oslonaca parnih i gasnih agregata zbog električne pobude
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 230-4:2024
Ispitni kodovi za alatne mašine – Dio 4: Cirkularna ispitivanja za numerički upravljane alatne mašine
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024
nsBAS ISO 26303:2024
Alatne mašine - Brza procjena sposobnosti procesa obrade na alatnim mašinama za obradu rezanjem
40.20BAS/TC 4017.04.202416.06.2024