BAS/TC 54

Sigurnost igračaka i proizvoda za djecu


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Dragana Stojisavljević
Tehnički sekretar/koordinator:
Tatjana Vidović
E-mail:
tatjana.vidovic@isbih.gov.ba

Područje rada
Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda čije područje rada obuhvata standardizaciju u oblasti sigurnosti igračaka, konstrukcija za igrališta i zabavne parkove, kao i proizvoda za djecu i njegu djece.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 52

Safety of toys


ISO/TC 181

Safety of toys


CEN/TC 252

Child care articles


CEN/TC 152

Fairground and amusement park machinery and structures - Safety


CEN/TC 364

High chairs and learning towers


CEN/SS H34

Child Safety


CEN/TC 398

Child Protective Products


CEN/TC 355

Lighters