Prikazano 1-12 od 12 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS CEN/TR 13387-3:2024
Proizvodi za djecu – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 3: Mehanički rizici
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 13387-5:2024
Proizvodi za djecu – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 5: Informacije o proizvodu
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TS 17959:2024
Sigurnost vožnji i uređaja u zabavnim parkovima - Preporuke za kvalitet proizvodnje mašinskih komponenata
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS EN 14350+A1:2024
Proizvodi za djecu – Pribor za tečnu hranu – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS EN 1466:2024
Proizvodi za djecu – Nosiljke i postolja za kućnu upotrebu - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS EN 16232+A2:2024
Proizvodi za djecu – Ljuljačke za dojenčad
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS EN 1888-2+A1:2024
Proizvodi za djecu - Dječija kolica – Dio 2: Dječija kolica za djecu od 15 do 22 kg težine
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS ISO 8124-10:2024
Sigurnost igračaka - Dio 10: Eksperimentalni setovi za hemiju i slične aktivnosti
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS ISO 8124-12:2024
Sigurnost igračaka - Dio 12: Mikrobiološka sigurnost
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS ISO 8124-2:2024
Sigurnost igračaka - Dio 2: Zapaljivost
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS ISO 8124-3/A1:2024
Sigurnost igračaka - Dio 3: Migracija određenih elemenata – Amandman 1: Granične vrijednosti za bor i druge elemente u sluzi, i barij u masi za modeliranje
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS ISO 8124-6:2024
Sigurnost igračaka - Dio 6: Određeni ftalati
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024