BAS/TC 56

Konvencionalni i alternativni izvori električne energije


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Milomir Šoja
Tehnički sekretar/koordinator:
Miljan Vasković
E-mail:
miljan.vaskovic@isbih.gov.ba

Područje rada
Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda i revizija postojećih važećih standarda čije područje rada obuhvata standardizaciju u oblasti: gasne turbine, solarni fotonaponski sistemi energije, vjetro turbine, hidraulične turbine, tehnolohije gorivih ćelija i energetski inžinjering.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CLC/SR 4

Hydraulic turbines


CLC/SR 5

Steam turbines


CLC/SR 105

Fuel cell technologies


TC 105

Fuel cell technologies


TC 114

Marine energy - Wave, tidal and other water current converters


TC 2

Rotating machinery


ISO/TC 192

Gas turbines


CLC/TC 2

Rotating machinery


CLC/TC 82

Solar photovoltaic energy systems


CLC/TC 88

Wind turbines


TC 4

Hydraulic turbines


TC 5

Steam turbines


TC 82

Solar photovoltaic energy systems


TC 88

Wind energy generation systems


CEN/SS F23

Energy


TC 117

Solar thermal electric plants


PC 118

Smart grid user interface


CEN/CLC/JTC 2

Power Engineering


CLC/SR 117

Solar thermal electric plants


CLC/SR 129

Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems