BAS/TC 61

Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Mustafa Hrasnica
Tehnički sekretar/koordinator:
Ivona Pikić-Hart
E-mail:
ivona.hart@isbih.gov.ba

Područje rada
Standardizacija za pravila projektovanja i proračun betonskih, spregnutih i zidanih konstrukcija, uzimajući u obzir odnos između pravila za projektovanje i pretpostavki o građevinskim materijalima, izvođenju i kontroli građevinskih radova.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 250/SC 2

Eurocode 2: Design of concrete structures


CEN/TC 250/SC 6

Eurocode 6: Design of masonry structures


CEN/TC 250/SC 4

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures