BAS/TC 7

Okolina


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Katarina Hafner- Vuk
Tehnički sekretar/koordinator:
Jasmina Ljubunčić
E-mail:
jasmina.ljubuncic@isbih.gov.ba

Područje rada
Izrada prednacrta i utvrđivanje nacrta i prijedloga BAS standarda i drugih dokumenata standardizacije, praćenje njihove primjene, sistematskog pregleda i revizije, te primjene postupaka preuzimanja međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda iz područja okolinskog upravljanja, kvaliteta zraka, vode i tla, uključujući definicije pojmova, označavanje, uzimanje uzoraka, mjerenje i izvještavanje o ispitivanim karakteristikama. Ne uključuje granice prihvatljivosti kvaliteta zraka, vode i tla te tla s aspekta građevinarstva. Također, ne uključuje utvrđivanje graničnih vrijednosti polutanata ili otpadnih tvari, niti standardizaciju proizvoda.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 264

Air quality


CEN/TC 292

Characterization of waste


CEN/TC 308

Characterization and management of sludge


CEN/TC 318

Hydrometry


CEN/TC 345

Characterization of soils


ISO/TC 113

Hydrometry


ISO/TC 142

Cleaning equipment for air and other gases


ISO/TC 146

Air quality


ISO/TC 147

Water quality


ISO/TC 190

Soil quality


CLC/TC 111X

Environment


CEN/TC 183

Waste management


CEN/TC 195

Cleaning equipment for air and other gases


CEN/TC 230

Water analysis


CEN/TC 243

Cleanroom technology


ISO/TC 207

Environmental management


ISO/TC 209

Cleanrooms and associated controlled environments


ISO/TC 224

Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems


CEN/TC 137

Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents


CEN/TC 164

Water supply


CEN/TC 165

Waste water engineering


CEN/SS S26

Environmental management


ISO/TC 113/SC 1

Velocity area methods


ISO/TC 113/SC 2

Flow measurement structures


ISO/TC 113/SC 5

Instruments, equipment and data management


ISO/TC 113/SC 6

Sediment transport


ISO/TC 113/SC 8

Ground water


ISO/TC 146/SC 6

Indoor air


ISO/TC 146/SC 2

Workplace atmospheres


ISO/TC 190/SC 4

Biological characterization


ISO/TC 190/SC 3

Chemical and physical characterization


ISO/TC 146/SC 1

Stationary source emissions


ISO/TC 146/SC 3

Ambient atmospheres


ISO/TC 146/SC 4

General aspects


ISO/TC 146/SC 5

Meteorology


ISO/TC 147/SC 1

Terminology


ISO/TC 147/SC 2

Physical, chemical and biochemical methods


ISO/TC 147/SC 3

Radioactivity measurements


ISO/TC 147/SC 4

Microbiological methods


ISO/TC 147/SC 5

Biological methods


ISO/TC 147/SC 6

Sampling (general methods)


ISO/TC 190/SC 2

Sampling


ISO/TC 190/SC 7

Impact assessment


ISO/TC 207/SC 1

Environmental management systems


ISO/TC 207/SC 2

Environmental auditing and related environmental investigations


ISO/TC 207/SC 3

Environmental labelling


ISO/TC 207/SC 4

Environmental performance evaluation


ISO/TC 207/SC 5

Life cycle assessment


ISO/TC 207/SC 7

Greenhouse gas management and related activities


CEN/TC 444

Environmental characterization of solid matrices


CEN/TC 444/WG 6

Cross cutting issues


CEN/TC 444/WG 5

Physical tests


CEN/TC 444/WG 4

Biological characterization


CEN/TC 444/WG 3

Inorganic analysis


CEN/TC 444/WG 2

Organic analysis


CEN/TC 444/WG 1

Leaching tests


CEN/TC 406

Mechanical products - Ecodesign methodology


CEN/TC 421

Emission safety of combustible air fresheners


TC 111

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems


CEN/TC 467

Climate Change


CEN/TC 467/WG 1

Mitigation