BAS/TC 7

Животна средина


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Katarina Hafner- Vuk
Технички секретар/координатор:
Jasmina Ljubunčić
E-пошта:
jasmina.ljubuncic@isbih.gov.ba

Подручје рада
Израда преднацрта и утврђивање нацрта и предлога BAS стандарда и других докумената стандардизације, праћење њихове примјене, систематског прегледа и ревизије, те примјене поступака преузимања међународних, европских и националних стандарда из подручја околинског управљања, квалитета ваздуха, воде и тла, укључујући дефиниције појмова, означавање, узимање узорака, мјерење и извјештавање о испитиваним карактеристикама. Не укључује границе прихватљивости квалитета ваздуха, воде и тла те тла с аспекта грађевинарства. Такође, не укључује утврђивање граничних вриједности полутаната или отпадних твари, нити стандардизацију производа.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 264

Air quality


CEN/TC 292

Characterization of waste


CEN/TC 308

Characterization and management of sludge


CEN/TC 318

Hydrometry


CEN/TC 345

Characterization of soils


ISO/TC 113

Hydrometry


ISO/TC 142

Cleaning equipment for air and other gases


ISO/TC 146

Air quality


ISO/TC 147

Water quality


ISO/TC 190

Soil quality


CLC/TC 111X

Environment


CEN/TC 183

Waste management


CEN/TC 195

Cleaning equipment for air and other gases


CEN/TC 230

Water analysis


CEN/TC 243

Cleanroom technology


ISO/TC 207

Environmental management


ISO/TC 209

Cleanrooms and associated controlled environments


ISO/TC 224

Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems


CEN/TC 137

Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents


CEN/TC 164

Water supply


CEN/TC 165

Waste water engineering


CEN/SS S26

Environmental management


ISO/TC 113/SC 1

Velocity area methods


ISO/TC 113/SC 2

Flow measurement structures


ISO/TC 113/SC 5

Instruments, equipment and data management


ISO/TC 113/SC 6

Sediment transport


ISO/TC 113/SC 8

Ground water


ISO/TC 146/SC 6

Indoor air


ISO/TC 146/SC 2

Workplace atmospheres


ISO/TC 190/SC 4

Biological characterization


ISO/TC 190/SC 3

Chemical and physical characterization


ISO/TC 146/SC 1

Stationary source emissions


ISO/TC 146/SC 3

Ambient atmospheres


ISO/TC 146/SC 4

General aspects


ISO/TC 146/SC 5

Meteorology


ISO/TC 147/SC 1

Terminology


ISO/TC 147/SC 2

Physical, chemical and biochemical methods


ISO/TC 147/SC 3

Radioactivity measurements


ISO/TC 147/SC 4

Microbiological methods


ISO/TC 147/SC 5

Biological methods


ISO/TC 147/SC 6

Sampling (general methods)


ISO/TC 190/SC 2

Sampling


ISO/TC 190/SC 7

Impact assessment


ISO/TC 207/SC 1

Environmental management systems


ISO/TC 207/SC 2

Environmental auditing and related environmental investigations


ISO/TC 207/SC 3

Environmental labelling


ISO/TC 207/SC 4

Environmental performance evaluation


ISO/TC 207/SC 5

Life cycle assessment


ISO/TC 207/SC 7

Greenhouse gas management and related activities


CEN/TC 444

Environmental characterization of solid matrices


CEN/TC 444/WG 6

Cross cutting issues


CEN/TC 444/WG 5

Physical tests


CEN/TC 444/WG 4

Biological characterization


CEN/TC 444/WG 3

Inorganic analysis


CEN/TC 444/WG 2

Organic analysis


CEN/TC 444/WG 1

Leaching tests


CEN/TC 406

Mechanical products - Ecodesign methodology


CEN/TC 421

Emission safety of combustible air fresheners


TC 111

Environmental standardization for electrical and electronic products and systems


CEN/TC 467

Climate Change


CEN/TC 467/WG 1

Mitigation