BAS/TC 65

VS3 - Standardizacija iz oblasti telekomunikacija


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Enisa Brka
Tehnički sekretar/koordinator:
Ivona Pikić-Hart
E-mail:
ivona.hart@isbih.gov.ba

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima