BAS/TC 65

VS3 - Standardizacija iz oblasti telekomunikacija


Opće informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Enisa Brka
Tehnički tajnik/koordinator:
Ivona Pikić-Hart
E-mail:
ivona.hart@isbih.gov.ba

Veza sa međunarodnim/europskim komitetima