BAS/TC 60

Vrata i prozori


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Murčo Obućina
Tehnički sekretar/koordinator:
Hafiza Zametica
E-mail:
hafiza.zametica@isbih.gov.ba

Područje rada
Standardizacija u području vrata i prozora, prozorskih zaštitnih elementa, okova i viseće fasade izrađene od bilo kojeg pogodnog materijala, uključujući terminologiju, klasifikacije i simbole, dimenzije, metode ispitivanja i specifične zahtjeve.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 33

Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling


ISO/TC 162

Doors, windows and curtain walling