BAS/TC 55

Društvena odgovornost


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Dragana Kokot
Tehnički sekretar/koordinator:
Tihomir Anđelić
E-mail:
tihomir.andjelic@isbih.gov.ba

Područje rada
Standardizacija u oblasti društvene odgovornosti radi pružanja smjernica svim zainteresovanim stranama (privredi, tijelima javne uprave ili civilnom društvu), a koje se odnose na: sadržaj, terminologiju i definicije povezane s društvenom odgovornošću; kontekst društvene odgovornosti zavisno od djelatnosti organizacije; integrisanje, primjenu i zagovaranje društveno odgovornog poslovanja u organizacijama te doprinos održivom razvoju; standardizacija u području održivih gradova i zajednica uključujući razvoj zahtjeva, okvira, smjernica i pratećih tehnika i alata koji se odnose na postizanje održivog razvoja te poticanje razvoja i provedbe holističkih i integriranih pristupa održivog razvoja i održivosti; standardizacija u području upravljanja koja se odnosi na aspekte upravljanja, kontrole i odgovornosti organizacija te standardizacija u području ranjivih potrošača.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

ISO/TC 309

Governance of organizations


ISO/TC 268

Sustainable cities and communities


ISO/TC 268/SC 1

Smart community infrastructures


ISO/PC 311

Vulnerable consumers


ISO/TC 268/SC 2


ISO/TMBG

Technical Management Board - groups