BAS/TC 66

Referеntni materijali


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Aida Jotanović
Tehnički sekretar/koordinator:
Stana Buha
E-mail:
stana.buha@isbih.gov.ba

Područje rada
Standardizacija u oblasti referentnih materijala, certificiranih referentnih materijala, dobre prakse u upotrebi certificiranih referentnih materijala, opštih zahtjeva za kompetentnost proizvođača referentnih materijala.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

ISO/TC 334

Reference materials