BAS/TC 58

Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Sanin Džidić
Tehnički sekretar/koordinator:
Jasmina Ljubunčić
E-mail:
jasmina.ljubuncic@isbih.gov.ba

Područje rada
Standardizacija za pravila projektovanja u oblasti građevinskih konstrukcija, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje, projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija, i projektovanje aluminijskih konstrukcija, uzimajući u obzir odnos između pravila za projektovanje i pretpostavki o građevinskim materijalima, izvođenju i kontroli građevinskih radova.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 250/SC 1

Eurocode 1: Actions on structures


CEN/TC 250/SC 7

Eurocode 7 - Geotechnical design


CEN/TC 250/SC 8

Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures


CEN/TC 250/SC 10

EN 1990 Basis of structural design


CEN/TC 250/SC 9

Eurocode 9: Design of aluminium structures


CEN/TC 250

Structural Eurocodes