BAS/TC 58

Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокод ЕН 1990, еврокодови 1, 7, 8 и 9


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Sanin Džidić
Технички секретар/координатор:
Jasmina Ljubunčić
E-пошта:
jasmina.ljubuncic@isbih.gov.ba

Подручје рада
Стандардизација за правила пројектовања у области грађевинских конструкција, дејства на конструкције, геотехничко пројектовање, пројектовање сеизмичких отпорних конструкција, и пројектовање алуминијумских конструкција, узимајући у обзир однос између правила за пројектовање и претпоставки о грађевинским материјалима, извођењу и контроли грађевинских радова.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 250/SC 1

Eurocode 1: Actions on structures


CEN/TC 250/SC 7

Eurocode 7 - Geotechnical design


CEN/TC 250/SC 8

Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures


CEN/TC 250/SC 10

EN 1990 Basis of structural design


CEN/TC 250/SC 9

Eurocode 9: Design of aluminium structures


CEN/TC 250

Structural Eurocodes