BAS/TC 37

Sigurnost građevina od požara


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Eldara Šoše
Tehnički sekretar/koordinator:
Stana Buha
E-mail:
stana.buha@isbih.gov.ba

Područje rada
Izrada prednacrta i utvrđivanje nacrta i prijedloga BAS standarda i drugih dokumenata standardizacije, praćenje njihove primjene, sistematskog pregleda i revizije, te primjene postupka preuzimanja međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda u oblasti sigurnosti građevina od požara. Standardi koji sadrže ponašanje i klasifikaciju građevinskih proizvoda, komponenti i elemenata konstrukcije pri požaru; standardi za procjenu opasnosti od požara i za protivpožarne sisteme u objektima; standardi iz oblasti visokootporne i fine keramike.

Veza sa međunarodnim/evropskim komitetima

ISO/TC 92

Fire safety


CEN/TC 184

Advanced technical ceramics


CEN/TC 187

Refractory products and materials


ISO/TC 206

Fine ceramics


ISO/TC 33

Refractories


CEN/TC 127

Fire safety in buildings


ISO/TC 92/SC 1

Fire initiation and growth


ISO/TC 92/SC 2

Fire containment


ISO/TC 92/SC 3

Fire threat to people and environment


ISO/TC 92/SC 4

Fire safety engineering