Одржан вебинар за чланове техничких комитета ИСБИХ-а

Институт за стандардизацију БиХ одржао је 29. маја 2023. године вебинар за чланове техничких комитета (BAS/TC) на тему „Учествовање у међународном стандардизацијском раду”. Вебинару је присуствовало 45 чланова.

Тихомир Анђелић, шеф Одјељења за општу стандардизацију, упознао је присутне с улогом и значајем учествовања техничких комитета ИСБИХ-а у међународном стандардизацијском раду, улогама у комитетима/поткомитетмима/радним групама, начином рада на састанцима, дисеминацији докумената, те досадашњим резултатима BAS/TC-ова у међународном стандардизацијском раду.

 Биљана Баљај, виша стручна сарадница за општу стандардизацију, презентовала је процес развоја међународног стандарда који дефинише све фазе развоја, типове документа који се развијају, те начин гласања.

 У наставку је мр. Катарина Хафнер-Вук, шефица лабораторије за племените ковине и референтне материјале у ИМБИХ-у, изложила своја позитивна искуства у раду радне групе међународног комитета односно учествовања на сједници међународног поткомитета.

ИСБИХ ће и убудуће наставити с организовањем оваквог вида обука.