Системи управљања здрављем и безбједношћу на раду

Стандард BAS OHSAS 18001:2010 (BS OHSAS 18001:2007)даје захтјеве за системе управљања здрављем и безбједношћу на раду (OH&S), како би се омогућило да организација управља OH&S ризицима и побољша своје дјеловање. Стандард не даје специфичне критеријуме за OH&S учинке, нити даје детаљне спецификације за пројектовање система управљања.

Стандард може да примијени било која организација која жели да:

  • успостави систем управљања OH&S, да би елиминисала или свела на минимум ризик за запослене и друге заинтересоване стране, које могу да буду изложене OH&S ризицима произашлим из њених активности,
  • примијени, одржава и континуирано побољшава систем управљања OH&S,
  • обезбиједи усаглашеност са сопственом OH&S политиком,
  • демонстрира другима ту усаглашеност,
  • затражи од екстерне организације сертификацију/регистрацију свог система управљања OH&S; или
  • изврши самоодређивање и декларисање усаглашености с том OH&S спецификацијом.

Сви захтјеви из OHSAS стандарда су намијењени за инкорпорисање у било који систем управљања OH&S. Ниво примјене ће зависити од фактора као што су политика OH&S организације, природа активности, ризици и комплексност њених операција.

Стандард BAS OHSAS 18002:2010 (BS OHSAS 18002:2008) представља упутство за примјену стандарда BAS OHSAS 18001:2010.