Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Standard BAS OHSAS 18001:2010 (BS OHSAS 18001:2007)daje zahtjeve za sustave upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S), kako bi se omogućilo da organizacija upravlja OH&S rizicima i poboljša svoje djelovanje. Standard ne daje specifične kriterije za OH&S učinke, niti daje detaljne specifikacije za projektiranje sustava upravljanja.

Standard može primijeniti bilo koja organizacija koja želi:

  • uspostaviti sustav upravljanja OH&S, kako bi eliminirala ili svela na minimum rizik za zaposlenike i druge zainteresirane strane, koje mogu biti izložene OH&S rizicima proisteklim iz njezinih aktivnosti,
  • primijeniti, održavati i kontinuirano poboljšavati sustav upravljanja OH&S,
  • osigurati usklađenost sa sopstvenom OH&S politikom,
  • demonstrirati drugima tu usklađenost,
  • zatražiti certifikaciju/registraciju svojega sustava upravljanja OH&S od vanjske organizacije; ili
  • izvršiti samoodređivanje i deklariranje usklađenosti s tom OHSAS specifikacijom.

Svi zahtjevi iz OHSAS standarda namijenjeni su za inkorporiranje u bilo koji sustav upravljanja OH&S. Razina primjene ovisit će o čimbenicima kao što su politika OH&S organizacije, priroda aktivnosti, rizici i kompleksnost njezinih operacija.

Standard BAS OHSAS 18002:2010 (BS OHSAS 18002:2008) predstavlja uputu za primjenu standarda BAS OHSAS 18001:2010.