Стандард BAS ISO 45003:2022 објављен методом превода

Институт за стандардизацију БиХ објавио је методом превода прво издање босанскохерцеговачког стандарда BAS ISO 45003:2022, Управљање  здрављем и безбједношћу на раду – Психолошко здравље и безбједност на раду – Смјернице за управљање психосоцијалним ризицима.

 

Стандард BAS ISO 45003:2022 пружа смјернице за управљање психосоцијалним ризиком у оквиру система управљања здрављем и безбједношћу на раду, заснованом на ISO 45001. Стандард  омогућава организацијама да спријече повреде на раду и  нарушавање здравља својих радника и других заинтересованих страна, као и да промовишу добробит на послу.

 

Психосоцијалне опасности се све више препознају као главни изазови за здравље, безбједност и добробит на послу. Психосоцијалне опасности се односе на то како је рад организован, на социјалне факторе на послу и аспекте радног окружења, на опрему и опасне задатке. Психосоцијалне опасности могу да буду присутне у свим организацијама и секторима и у свим врстама радних задатака, опреме и процедуре запошљавања.

 

Психосоцијалне опасности могу да се појаве у комбинацији једна с другом, могу да  утичу на друге опасности, а и друге опасности могу да утичу на њих. Психосоцијални ризик се односи на потенцијал ових врста опасности да проузрокују неколико врста исхода по здравље, безбједност и добробит појединца и на организационе перформансе и одрживост. Важно је да се психосоцијалним ризицима управља на онај начин који је у складу с осталим ризицима система управљања здрављем и безбједношћу на раду, кроз систем управљања здрављем и безбједношћу на раду и да се интегрише у шире пословне процесе организације.

 

Психосоцијални ризици утичу како на психолошку безбједност и здравље, тако и више на здравље, безбједност и добробит на послу. Психосоцијални ризици су такође повезани с економским трошковима за организације и друштво.

 

Иако бројни фактори могу да одређују природу и тежину исхода психосоцијалних ризика, организације имају значајну улогу у елиминисању опасности или свођењу ризика на минимум. И организација и радници имају заједничку одговорност за одржавање и побољшавање здравља, безбједности и добробити на послу.