Standard BAS ISO 45003:2022 objavljen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH objavio je metodom prijevoda prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 45003:2022, Upravljanje  zdravljem i bezbjednošću na radu – Psihološko zdravlje i bezbjednost na radu – Smjernice za upravljanje psihosocijalnim rizicima.

 

Standard BAS ISO 45003:2022 pruža smjernice za upravljanje  psihosocijalnim rizikom u okviru sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, utemeljenom na ISO 45001. Standard  omogućuje organizacijama da spriječe  povrede na radu i  narušavanje zdravlja svojih radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i da promoviraju dobrobit na poslu.

 

Psihosocijalne opasnosti se sve više prepoznaju kao glavni izazovi za zdravlje, sigurnost i dobrobit na poslu. Psihosocijalne opasnosti se odnose na to kako je rad organiziran, na socijalne čimbenike na poslu i aspekte radnog okruženja, na opremu i opasne zadatke. Psihosocijalne opasnosti  mogu biti prisutne u svim organizacijama i sektorima i u svim vrstama radnih zadataka, opreme i procedure zapošljavanja.

 

Psihosocijalne opasnosti mogu se pojaviti u kombinaciji jedna s drugom, mogu utjecati na druge opasnosti, a i druge opasnosti mogu utjecati na njih. Psihosocijalni rizik se odnosi na potencijal ovih vrsta opasnosti da prouzroče nekoliko vrsta ishoda po zdravlje, sigurnost i dobrobit pojedinca i na organizacijske performanse i održivost. Važno je da se psihosocijalnim rizicima upravlja na onaj način koji je u skladu s ostalim rizicima sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, kroz sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i da se integrira u šire poslovne procese organizacije.

 

Psihosocijalni rizici utječu kako na psihološku sigurnost i zdravlje, tako i više na zdravlje, sigurnost i dobrobit na poslu. Psihosocijalni rizici su također povezani s ekonomskim troškovima za organizacije i društvo.

 

Iako brojni čimbenici mogu određivati prirodu i težinu ishoda psihosocijalnih rizika, organizacije imaju značajnu ulogu u eliminiranju opasnosti ili svođenju rizika na minimum. I organizacija i radnici imaju zajedničku odgovornost za održavanje i poboljšavanje zdravlja, sigurnosti i dobrobiti na poslu.