Примјене мјерења енергије у дистрибутивним мрежама и електричним инсталацијама

Институт за стандардизацију БиХ објавио је методом превода друго издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN TR 63213:2022, Примјене мјерења енергије у дистрибутивним мрежама и електричним инсталацијама.

Овај технички извјештај има за циљ да пружи најновије информације о различитим примјенама мјерења електричне енергије које се изводе у мрежи (на страни снабдијевања) или у електричним инсталацијама (на страни потражње/потрошње), те о релевантним/сродним стандардима који покривају ове примјене.

Овај технички извјештај се не бави мјерењима која се спроводе у посебне сврхе као што су заштита, контрола, аутоматизација или индикација.

Босанскохерцеговачки стандард BAS EN TR 63213:2022 припремио је Технички комитет BAS/TC 10, Опрема за мјерење електричне енергије и управљање оптерећењем.