Нова мапа стандарда за кућанске апарате

Преузето са: www.iec.ch

Међународна комисија за електротехнику (The International Electrotechnical Commission – IEC) објавила је мапу стандарда за безбједност и перформансе кућанских апарата. Развила га је Заједничка ad hoc група (JAHG) 20 која је окупила стручњаке из IEC-ових техничких комитета TC 59, Performance of household and similar electrical appliances и TC 6, Safety of household and similar electrical appliances. 

Нова мапа пружа преглед стандарда за безбједност и перформансе које је израдио IEC, а који су доступни за одређену врсту електричних апарата. Апарати  су подијељени у двије категорије  – на основу њихове употребе – за домаћинство и комерцијалне сврхе, а затим су даље категорисани према типу функције (тј. гријање и хлађење, чишћење, квалитет, итд.). Наведена је листа стандарда за типове производа, укључујући везе ка стандардима.  

IEC-ова Платформа за мапирање даје визуелни преглед стања стандарда користећи интерфејс који је једноставан за употребу. Она графички илуструје који то стандарди постоје и како се могу заједно употребљавати. Наглашени су односи између различитих радних група, поткомитета и комитета, као и области у којима је потребно побољшати даље стандардизацијске активности. Платформа такође осигурава повезивање с додатним, релевантним информацијама. 

IEC-ова Платформа за мапирање је доступна читавој IEC заједници, укључујући сва техничка и савјетодавна тијела IEC-a. Технички стручњаци је могу користити да боље визуализују своје активности, док корисници стандарда уз њену помоћ могу боље разумјети који су то стандарди доступни као и њихов међусобни однос. 

Да бисте сазнали више о IEC платформи за мапирање погледајте видео IEC Mapping Platform.