BAS/TC 59

Друштвена сигурност и заштита


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Един Гараплија
Технички секретар/координатор:
Miljan Savić
E-пошта:
miljan.savic@isbih.gov.ba

Подручје рада
Стандардизација у области друштвене сигурности, заштите грађана и одговора на инциденте, природне и друге несреће, катастрофе изазване намјерним и ненамјерним људским дјеловањем; припрема стандарда у подручју терминологије, управљања континуитетом пословања у процесу планирања, успостављања, примјене, функционисања, праћења, преиспитивања и одржавања овог система, као и управљања у ванредним ситуацијама у свим фазама укључујући аспекте превенције, одговора, ублажавања и опоравка уз помоћу техничких, људских, организационих и оперативних ресурса.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 391

Societal and Citizen Security


ISO/TC 292

Security and resilience