BAS/TC 59

Društvena sigurnost i zaštita


Opće informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Edin Garaplija
Tehnički tajnik/koordinator:
Miljan Savić
E-mail:
miljan.savic@isbih.gov.ba

Područje rada
Standardizacija u oblasti društvene sigurnosti, zaštite građana i odgovora na incidente, prirodne i druge nesreće, katastrofe izazvane namjernim i nenamjernim ljudskim djelovanjem; priprema standarda u području terminologije, upravljanja kontinuitetom poslovanja u procesu planiranja, uspostavljanja, primjene, funkcionisanja, praćenja, preispitivanja i održavanja ovog sistema, kao i upravljanja u vanrednim situacijama u svim fazama uključujući aspekte prevencije, odgovora, ublažavanja i oporavka uz pomoću tehničkih, ljudskih, organizacionih i operativnih resursa.

Veza sa međunarodnim/europskim komitetima

CEN/TC 391

Societal and Citizen Security


ISO/TC 292

Security and resilience