BAS/TC 47

Уређаји и системи за гријање и хлађење


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Jasmin Burzić
Технички секретар/координатор:
Hafiza Zametica
E-пошта:
hafiza.zametica@isbih.gov.ba

Подручје рада
Стандардизација у подручју угоститељских расхладних ормара, кухињских расхладних апарата, бојлера за централно гријање, монтажних цијевних система за централно гријање, измјењивача топлоте, топлотних пумпи и јединица за климатизацију, апарата за гријање простора унутар интегрисаних топлотних извора, расподјеле трошкова топлотне енергије, расхладних система и безбједносних и околинских захтјева, система гријања у зградама, соларних термалних система и компоненти, хлађења и климатизације, и вентилатора.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 312

Thermal solar systems and components


CEN/TC 44

Commercial and Professional Refrigerating Appliances and Systems, Performance and Energy Consumption


CEN/TC 57

Central heating boilers


ISO/TC 117

Fans


CEN/TC 107

District heating and cooling systems


CEN/TC 110

Heat exchangers


CEN/TC 113

Heat pumps and air conditioning units


CEN/TC 182

Refrigerating systems, safety and environmental requirements


CEN/TC 228

Heating systems and water based cooling systems in buildings


ISO/TC 86

Refrigeration and air-conditioning


CEN/TC 130

Space heating and/or cooling appliances without integral thermal sources


CEN/TC 171

Heat cost allocation


ISO/TC 86/SC 6

Testing and rating of air-conditioners and heat pumps


ISO/TC 86/SC 1

Safety and environmental requirements for refrigerating systems


ISO/TC 86/SC 4

Testing and rating of refrigerant compressors


ISO/TC 86/SC 7

Testing and rating of commercial refrigerated display cabinets


ISO/TC 86/SC 8

Refrigerants and refrigeration lubricants


CEN/TC 156

Ventilation for buildings


CEN/TC 295

Residential solid fuel burning appliances


ISO/TC 180

Solar energy


CEN/TC 413

Insulated means of transport for temperature sensitive goods with or without cooling and/or heating device