Системи управљања сигурношћу хране

Системи управљања сигурношћу хране подразумијевају имплементацију и одржавање ефикасног система за управљање сигурношћу хране и његово ажурирање кад год то буде потребно у складу са захтјевима овог међународног стандарда.

Нормативни документи из ове серије обухватају цијели низ стандарда а то су:

BAS EN ISO 22000:2010
BAS ISO/TS 22003:2015
BAS ISO 22004:2015
BAS EN ISO 22005:2010
BAS ISO/TS 22006:2011
BAS ISO/TS 22002-1:2012
BAS ISO/TS 22002-2:2014
BAS ISO 22002-3:2013

Стандард BAS EN ISO 22000:2010 (EN ISO 22000:2005+Cor.1:2006, ISO 22000:2005+Cor.1 2006) прецизира захтјеве за систем управљања сигурношћу хране у ситуацијама када нека организација у ланцу хране треба да покаже способност контроле опасности по сигурност хране како би се обезбиједило да је храна у тренутку конзумације сигурна.          

Овај стандард је примјенљив на све организације, без обзира на њихову величину, које су ангажиране у било којем аспекту ланца хране и које желе да имплементирају системе који досљедно обезбјеђују сигурне производе. То значи да се било који од захтјева овог међународног стандарда може испунити кориштењем интерних и/или спољних ресурса. Он садржи захтјеве за политику, планирање, примјену и рад, оцјењивање, преиспитивање управљања и побољшавање.      

Стандард се употребљава с техничким спецификацијама  серије ISO/TS 22002 за предусловне програме те заједно чине техничку основу за (Global Food Safety Initiative – GFSI) признате схеме за аудит (провјеру).   

Техничка спецификација BAS ISO/TS 22002-1:2012 специфицира захтјеве за успостављање, провођење и одржавање предусловних програма (PRP) како би се помогло у контроли опасности за сигурност хране.       

Техничка спецификација BAS ISO/TS 22002-2:2014 специфицира захтјеве за пројектовање, имплементацију и одржавање предусловних програма помоћи (PRPs) у контроли опасности за сигурност хране у угоститељству.

Стандард  BAS ISO 22002-3:2013  специфицира захтјеве и смјернице за пројектовање, имплементацију и документовање предусловних програма (PRPs) за одржавање хигијене животне средине и помаже у контроли опасности за сигурност хране у прехрамбеном ланцу.

Техничка спецификација BAS ISO/TS 22003:2012 дефинише правила која се примјењују за ревизију и сертификацију система управљања сигурношћу хране (FSMS) у складу са захтјевима који су наведени у стандарду ISO 22000 (или другим скуповима  утврђених захтјева FSMS-a). Она такође пружа потребне информације и повјерење корисницима о начину сертификације њихових одобрених добављача.

Стандард BAS ISO 22004:2007  даје генерички савјет о примјени ISO 22000. Овај међународни стандард је израђен како би се побољшала употреба ISO 22000, разумијевање, комуникација и координација између организација у прехрамбеном ланцу.

Стандард BAS ISO 22005:2001  даје принципе и специфичне базне захтјеве за успостављање и имплементацију система сљедивости у ланцу хране и хране за животиње. Њега могу да искористе организације које послују на било којем нивоу у ланцу хране и хране за животиње.  

Стандард BAS ISO 22006:2011  даје смјернице за помоћ произвођачима усјева у усвајању ISO 9001:2008 за процесе производње усјева. Он такође даје смјернице о кориштењу и примјени ISO 9001:2008 до оснивања и управљања системом управљања квалитетом (QMS) од стране организација укључених у производњу усјева. Овај међународни стандард не намјерава мијењати, додати или смањити захтјеве стандарда ISO 9001:2008, нити је намијењен за сертификацију.