Гласник 3/21

Обавјештавамо Вас да је Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине објавио Гласник 3/21.

У овом броју Гласника можете да прочитате чланке о глобалним напорима у борби против е-отпада, о улози серификације за обновљиве изворе енергије као и чланак о одговорности према животној средини. Ту су и занимљиве вијести из ISO-a, CEN&CENELEC-a и ISBIH-a.

Гласник Института је подијељен у два дијела:

- Основни дио Гласника с научно-стручним чланцима и вијестима;
- Службене објаве у којим се објављују нови, замијењени и повучени босанскохерцеговачки стандарди и други стандардизацијски документи.