Стандард BAS EN IEC 60652:2022 усвојен методом превода

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине путем Техничког комитета BAS/TC 30, Електрични каблови, усвојио је друго издање стандарда BAS EN IEC 60652:2022, Конструкције надземних водова - Испитивања оптерећењем, које је превод енглеске верзије европског стандарда  EN IEC 60652:2021, Overhead line structures - Loading tests.

Стандард BAS IEC 60652:2022 утврђује методе и поступке испитивања носача за надземне водове. Примјењује се на испитивање носача и конструкција надземних водова.

 

Нема ограничења у погледу врсте материјала који се користи у производњи носача, што може укључивати, али није ограничено на металне легуре, бетон, дрво, ламинирано дрво и композитне материјале. Ако то захтијева наручилац, овај документ се може примијенити и на испитивање телекомуникационих носача, носача за надземну жељезничку/трамвајску контактну мрежу, стубова трафостаница, стубова уличне расвјете, стубова вјетроелектрана, носача ски-лифтова итд.

 

Тестови на смањеним моделима носача нису обухваћени овим документом.

Изворне текстове стандарда припремио је Технички комитет CLC/TC 11, Overhead Electrical Lines Exceeding 1 KV A.C. (1,5 KV D.C.), чији је секретаријат у надлежности националног тијела за стандардизацију Француске (AFNOR-CEF).