36. савјетовање CIGRE ‒ Србија 2023

На Златибору је од 22. до 26. маја 2023. одржано 36. савјетовање Српског националног комитета Међународног савјета за велике електричне мреже (CIGRE).

Ове године су представљени научни и стручни радници, организације из области науке, електропривреде и електроиндустрије, кроз писане стручно-научне радове и свеобухватну стручну расправу, дали допринос рјешавању актуелних проблема везаних за рад и развој електроенергетског система.

Током четири дана у оквиру пленарних сесија студијских комитета било је  представљено 177 радова који се тичу актуелних тема важних за превазилажење постојеће енергетске кризе и за развој електроенергетског и енергетског сектора, али су и  најављене и могуће реформе паневропског тржишта електричне енергије које је иницирано неодрживим растом тржишних цијена електричне енергије.

У име Института за стандардизацију БиХ савјетовању су присуствовале Ивона Пикић-Харт, стручна сарадница и Жељка Попић, виша стручна сарадница.