BAS/TC 58/WG 5

Геотехника


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Azra Špago

Подручје рада
Израда националног додатка на стандард BAS EN 1997-2:2017.