BAS/TC 62

Пројектовање грађевинских конструкција - Еврокодови 3 и 5


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Slađana Miljanović
Технички секретар/координатор:
Željka Popić
E-пошта:
zeljka.popic@isbih.gov.ba

Подручје рада
Стандардизација за правила пројектовања и прорачун челичних и дрвених конструкција, узимајући у обзир однос између правила за пројектовање и претпоставки о грађевинским материјалима, извођењу и контроли грађевинских радова.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 250/SC 3

Eurocode 3 - Design of steel structures


CEN/TC 250/SC 5

Eurocode 5: Design of timber structures


CEN/TC 284

Greenhouses