BAS/TC 46

Жељезнице


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Dragutin Lončar
Технички секретар/координатор:
Željka Popić
E-пошта:
zeljka.popic@isbih.gov.ba

Подручје рада
Припрема стандарда у подручју терминологије, инфраструктуре, система сигнализације, електромеханичке опреме, емисије буке, пројектовања, производње, поступака контроле, одржавања и испитивања опреме за жељезнице и услова заштите животне средине.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 256

Railway applications


CEN/TC 256/SC 1

Infrastructure


CEN/TC 256/SC 2

Rolling stock products


CEN/TC 256/SC 3

Rolling Stock Systems


ISO/TC 269

Railway applications


CLC/TC 9X

Electrical and electronic applications for railways


CLC/SC 9XA

Communication, signalling and processing systems


CLC/SC 9XB

Electrical, electronic and electromechanical material on board rolling stock, including associated software


CLC/SC 9XC

Electric supply and earthing systems for public transport equipment and ancillary apparatus (Fixed installations)


TC 9

Electrical equipment and systems for railways