BAS/TC 41

Опрема под притиском и контејнери


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Ismar Hajro
Технички секретар/координатор:
Stana Buha
E-пошта:
stana.buha@isbih.gov.ba

Подручје рада
Припрема стандарда у подручју терминологије, дизајна, производње, поступака контроле и испитивања за котлове, посуде под притиском, термопластични статички спремници, боце за гас те металне резервоаре за складиштење течности, резервоаре за транспорт опасних материја, индустријске вентиле и контејнере.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 23

Transportable gas cylinders


CEN/TC 23/SC 1

Cylinder design


CEN/TC 23/SC 2

Fittings


CEN/TC 23/SC 3

Operational requirements


CEN/TC 54

Unfired pressure vessels


CEN/TC 69

Industrial valves


CEN/TC 119

Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)


CEN/TC 210

GRP tanks and vessels


CEN/TC 210/SC 1

Underground GRP-tanks for non-pressure storage of liquids


CEN/TC 265

Metallic tanks for the storage of liquids


CEN/TC 268

Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applications


CEN/TC 269

Shell and water-tube boilers


CEN/TC 296

Tanks for the transport of dangerous goods


CEN/TC 344

Steel static storage systems


CEN/TC 393

Equipment for storage tanks and for filling stations


CEN/TC 266

Thermoplastic static tanks


ISO/TC 11

Boilers and pressure vessels


ISO/TC 52

Light gauge metal containers


ISO/TC 58

Gas cylinders


ISO/TC 58/SC 2

Cylinder fittings


ISO/TC 58/SC 3

Cylinder design


ISO/TC 58/SC 4

Operational requirements for gas cylinders


ISO/TC 104

Freight containers


ISO/TC 104/SC 1

General purpose containers


ISO/TC 104/SC 2

Specific purpose containers


ISO/TC 104/SC 4

Identification and communication


ISO/TC 153

Valves


ISO/TC 185

Safety devices for protection against excessive pressure


ISO/TC 220

Cryogenic vessels