BAS/TC 14

Лична заштитна опрема


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Mehmed Ganić
Технички секретар/координатор:
Jasmina Ljubunčić
E-пошта:
jasmina.ljubuncic@isbih.gov.ba

Подручје рада
Израда преднацрта и утврђивање нацрта и предлога BAS стандарда и других докумената стандардизације, праћење њихове примјене, систематског прегледа и ревизије, те примјене поступка преузимања међународних, европских и националних стандарда у подручју квалитета и особина личне заштитне опреме, изузев опреме за заштиту од нуклеарне радијације.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 79

Respiratory protective devices


CEN/TC 85

Eye protective equipment


ISO/TC 159

Ergonomics


ISO/TC 94

Personal safety -- Personal protective equipment


CEN/TC 122

Ergonomics


ISO/TC 83

Sports and other recreational facilities and equipment


CEN/TC 136

Sports, playground and other recreational facilities and equipment


CEN/TC 158

Head protection


CEN/TC 159

Hearing protectors


CEN/TC 160

Protection against falls from height including working belts


CEN/TC 161

Foot and leg protectors


CEN/TC 162

Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets


ISO/TC 159/SC 4

Ergonomics of human-system interaction


ISO/TC 83/SC 4

Snowsports equipment


ISO/TC 94/SC 15

Respiratory protective devices


ISO/TC 94/SC 4

Personal equipment for protection against falls


ISO/TC 94/SC 13

Protective clothing


ISO/TC 159/SC 1

General ergonomics principles


ISO/TC 159/SC 3

Anthropometry and biomechanics


ISO/TC 159/SC 5

Ergonomics of the physical environment


ISO/TC 83/SC 5

Ice hockey equipment and facilities


ISO/TC 94/SC 14

Firefighters' personal equipment


ISO/TC 94/SC 3

Foot protection


ISO/TC 94/SC 6

Eye and face protection


ISO/TC 83/SC 6

Martial arts