BAS/TC 24

Испитивања без разарања (IBR)


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Birman Lošić
Технички секретар/координатор:
Hafiza Zametica
E-пошта:
hafiza.zametica@isbih.gov.ba

Подручје рада
Припрема и утврђивање предлога босанскохерцеговачких (BAS) стандарда, преузимање међународних и европских стандарда те ревизија постојећих важећих стандарда из подручја терминологије, опреме и главних принципа сљедећих метода за испитивање без разарања: акустичке, јонизирајуће радијације, испитивање течним пенетрантима, електро, магнетне, оптичке, визуелне, испитивање на непропусност и остале методе без разарања, те стандардизација основних правила за квалификацију и сертификацију особља за испитивање без разарања.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 138

Non-destructive testing


ISO/TC 135

Non-destructive testing


ISO/TC 135/SC 2

Surface methods


ISO/TC 135/SC 3

Ultrasonic testing


ISO/TC 135/SC 4

Eddy current testing


ISO/TC 135/SC 5

Radiographic testing


ISO/TC 135/SC 6

Leak testing


ISO/TC 135/SC 7

Personnel qualification


ISO/TC 135/SC 8

Thermographic testing


ISO/TC 135/SC 9

Acoustic emission testing