ИСБиХ Гласник 4/2019

У овом броју Гласника можете да прочитате чланке о вјештачкој интелигенцији, што је и главна тема Гласника.

Такође, у Гласнику можете да прочитате интересантне новости из области стандардизације на међународном и европском нивоу, као и о најзначајнијим активностима Института за стандардизацију Босне и Херцеговине.

Гласник Института је подијељен у два дијела:

  • Основни дио ИСБИХ Гласник 4/2019 с научно-стручним чланцима и вијестима;
  • Службене објаве 4/2019 у којим се објављују нови босанскохерцеговачки стандарди и други стандардизацијски документи као и замијењени и повучени BAS стандарди и други стандардизацијски документи.