ИСБиХ Гласник 3/2019

У овом броју можете да прочитате поруку поводом Свјетског дана стандарда који се сваке године обиљежава 14. октобра. Тема овогодишњег Свјетског дана стандарда односила се на стандарде из области видео-технологија.

Такође, у Гласнику можете да прочитате интересантне новости из области стандардизације на међународном и европском нивоу, као и о најзначајнијим активностима Института за стандардизацију Босне и Херцеговине.
 

Гласник Института је подијељен у два дијела:

  • Основни дио ИСБИХ Гласник 3/2019 с научно-стручним чланцима и вијестима;
  • Службене објаве 3/2019  у којим се објављују нови босанскохерцеговачки стандарди и други стандардизацијски документи као и замијењени и повучени BAS стандарди и други стандардизацијски документи.