ИСБиХ Гласник 3/2018

У овом броју Гласника прочитајте о новостима из области стандардизације на европском и међународном нивоу, као и о најзначајнијим активностима Института за стандардизацију БиХ.

 Гласник Института чине два дијела:

  • Основни дио ИСБИХ Гласник 3/2018 с научно-стручним чланцима и вијестима;
  • Службене објаве 3/2018 у којим се објављују нови босанскохерцеговачки стандарди и други стандардизацијски документи као и замијењени и повучени BAS стандарди и други стандардизацијски документи.