Sistemi upravljanja sigurnošću hrane

Sistemi upravljanja sigurnošću hrane podrazumijevaju implementaciju i održavanje efikasnog sistema za upravljanje sigurnošću hrane i njegovo ažuriranje kad god to bude potrebno u skladu sa zahtjevima ovog međunarodnog standarda.

Normativni dokumenti iz ove serije obuhvataju cijeli niz standarda a to su:

BAS EN ISO 22000:2010
BAS ISO/TS 22003:2015
BAS ISO 22004:2015
BAS EN ISO 22005:2010
BAS ISO/TS 22006:2011
BAS ISO/TS 22002-1:2012
BAS ISO/TS 22002-2:2014
BAS ISO 22002-3:2013

Standard BAS EN ISO 22000:2010 (EN ISO 22000:2005+Cor.1:2006, ISO 22000:2005+Cor.1 2006) precizira zahtjeve za sistem upravljanja sigurnošću hrane u situacijama kada neka organizacija u lancu hrane treba pokazati sposobnost kontrole opasnosti po sigurnost hrane kako bi se obezbijedilo da je hrana u trenutku konzumacije sigurna.          

Ovaj standard je primjenljiv na sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu, koje su angažirane u bilo kojem aspektu lanca hrane i koje žele implementirati sisteme koji dosljedno obezbjeđuju sigurne proizvode. To znači da se bilo koji od zahtjeva ovog međunarodnog standarda može ispuniti korištenjem internih i/ili vanjskih resursa. On sadrži zahtjeve za politiku, planiranje, primjenu i rad, ocjenjivanje, preispitivanje upravljanja i poboljšavanje.      

Standard se upotrebljava s tehničkim specifikacijama  serije ISO/TS 22002 za preduslovne programe   te zajedno čine tehničku osnovu za (Global Food Safety Initiative – GFSI) priznate sheme za audit.   

Tehnička specifikacija BAS ISO/TS 22002-1:2012 specificira zahtjeve za uspostavljanje, provođenje i održavanje preduslovnih programa (PRP) kako bi se pomoglo u kontroli opasnosti za sigurnost hrane.       

Tehnička specifikacija BAS ISO/TS 22002-2:2014 specificira zahtjeve za projektovanje, implementaciju i održavanje preduslovnih programa pomoći (PRPs) u kontroli opasnosti za sigurnost hrane u ugostiteljstvu.

Standard  BAS ISO 22002-3:2013  specificira zahtjeve i smjernice za projektovanje, implementaciju i dokumentovanje preduslovnih programa (PRPs) za održavanje higijene okoline i pomaže u kontroli opasnosti za sigurnost hrane u prehrambenom lancu.

Tehnička specifikacija BAS ISO/TS 22003:2012 definiše pravila koja se primjenjuju za reviziju i certifikaciju sistema upravljanja sigurnošću hrane (FSMS) u skladu sa zahtjevima  navedenim u standardu ISO 22000 (ili drugim skupovima  utvrđenih zahtjeva FSMS-a). Ona također pruža potrebne informacije i povjerenje korisnicima o načinu certifikacije njihovih odobrenih dobavljača.

Standard BAS ISO 22004:2007  daje generički savjet o primjeni ISO 22000. Ovaj međunarodni standard je izrađen kako bi se poboljšala upotreba ISO 22000, razumijevanje, komunikacija i koordinacija između organizacija u prehrambenom lancu.

Standard BAS ISO 22005:2001  daje principe i specifične bazne zahtjeve za uspostavljanje i implementaciju sistema sljedivosti u lancu hrane i hrane za životinje. Njega mogu iskoristiti organizacije koje posluju na bilo kojem nivou u lancu hrane i hrane za životinje.  

Standard BAS ISO 22006:2011  daje smjernice za pomoć proizvođačima usjeva u usvajanju ISO 9001:2008 za procese proizvodnje usjeva. On također daje smjernice o korištenju i primjeni ISO 9001:2008 do osnivanja i upravljanja sistemom upravljanja kvalitetom (QMS) od strane organizacija uključenih u proizvodnju usjeva. Ovaj međunarodni standard ne namjerava mijenjati, dodati ili smanjiti zahtjeve standarda ISO 9001:2008, niti je namijenjen za certifikaciju.