Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

Kontinuitet poslovanja predstavlja sposobnost organizacije da nastavi isporuku proizvoda ili usluga na prihvatljivom, prethodno definisanom nivou, nakon incidenta koji izaziva poremećaj.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja je proces upravljanja kojim se identifikuju potencijalne prijetnje po organizaciju i utjecaji koje te prijetnje, ukoliko se ostvare, mogu imati na poslovne procese. Upravljanje kontinuitetom poslovanja pruža okvir za izgradnju otpornosti i sposobnosti organizacije da na efikasan način odgovori na nastale poremećaje,  kojim se štite interesi njenih ključnih zainteresovanih strana, ugled, brend i aktivnosti kojima se stvaraju vrijednosti. Stavljanje upravljanja kontinuitetom poslovanja u okviru organizacionog sistema upravljanja stvara sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja koji omogućava organizaciji da vrši kontrolu, monitoring i stalno poboljšava uspostavljeni sistem.

Zahtjevi za uspostavljanje sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja definisani su  standardom BAS EN ISO 22301:2016.

Ovaj standard primjenjuje model „Planiraj–Uradi–Provjeri–Djeluj” (PDCA) za planiranje, uspostavlјanje, primjenu, funkcionisanje, monitoring, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje efektivnosti sistema upravljanja  kontinuitetom poslovanja organizacije.

PDCA model primijenjen na sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja, kao i svaki drugi sistem upravljanja, ima sljedeće ključne komponente:

 • politiku;
 • ljude s definisanim odgovornostima;
 • procese upravljanja koji se odnose na:
  • politiku;
  • planiranje;
  • primjenu i funkcionisanje;
  • ocjenjivanje performansi;
  • preispitivanje od rukovodstva, i
  • poboljšavanje;
 • dokumentaciju koja pruža dokaze koji se mogu provjeriti, i
 • sve procese upravljanja kontinuitetom poslovanja relevantne za organizaciju.

Struktura standarda BAS EN ISO 22301:2016 je usklađena s Dodatkom SL iz ISO/IEC Direktive, Dio 1. Dodatkom SL definisana je struktura standarda sistema upravljanja i ovaj standard se može lahko integrisati s drugim standardima sistema upravljanja.

Organizacije se mogu certificirati u skladu sa zahtjevima standarda  BAS EN ISO 2230:2016 od strane akreditovanih certifikacionih tijela, čime dokazuju da su ispunili zahtjeve standarda.
Standardom  BAS EN ISO 22300:2016, Društvena sigurnost – Terminologija,  dati su termini i definicije primjenljive u oblasti društvene sigurnosti radi uspostavljanja njihovog zajedničkog razumijevanja i dosljednog korištenja.