Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

Kontinuitet poslovanja predstavlja sposobnost organizacije da nastavi isporuku proizvoda ili usluga na prihvatljivoj, prethodno definiranoj razini, nakon incidenta koji izaziva poremećaj.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja je proces upravljanja kojim se identificiraju potencijalne prijetnje po organizaciju i utjecaji koje te prijetnje, ukoliko se ostvare, mogu imati na poslovne procese. Upravljanje kontinuitetom poslovanja pruža okvir za izgradnju otpornosti i sposobnosti organizacije da na djelotvoran način odgovori na nastale poremećaje, kojim se štite interesi njezinih ključnih dionika, ugled, brend i aktivnosti kojima se stvaraju vrijednosti. Stavljanje upravljanja kontinuitetom poslovanja u okviru organizacijskog sustava upravljanja stvara sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja koji omogućuje organizaciji vršenje kontrole, monitoringa i stalnog poboljšavanja uspostavljenog sustava.

Zahtjevi sa uspostavljanje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja definirani su  standardom BAS EN ISO 22301:2016.

Ovaj standard primjenjuje model „Planiraj–Uradi–Provjeri–Djeluj” (PDCA) za planiranje, uspostavlјanje, primjenu, funkcioniranje, monitoring, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja  kontinuitetom poslovanja organizacije.

PDCA model primijenjen na sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

Sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja, kao i svaki drugi sustav upravljanja, ima sljedeće ključne komponente:

 • politiku;
 • ljude s definiranim odgovornostima;
 • procese upravljanja koji se odnose na:
  • politiku;
  • planiranje;
  • primjenu i funkcioniranje;
  • ocjenjivanje performansi;
  • preispitivanje od rukovodstva, i
  • poboljšavanje;
 • dokumentaciju koja pruža dokaze koji se mogu provjeriti, i
 • sve procese upravljanja kontinuitetom poslovanja relevantne za organizaciju.

Struktura standarda BAS EN ISO 22301:2016 usklađena je s Dodatkom SL iz ISO/IEC Direktive, Dio 1. Dodatkom SL definirana je struktura standarda sustava upravljanja i ovaj standard se može lako integrirati s drugim standardima sustava upravljanja.  

Organizacije se mogu certificirati sukladno zahtjevima standarda BAS EN ISO 2230:2016 od strane akreditiranih certifikacijskih tijela, čime dokazuju da su ispunili zahtjeve standarda.

Standardom  BAS EN ISO 22300:2016, Društvena sigurnost – Terminologija,  dati su termini i definicije primjenjive u području društvene sigurnosti radi uspostavljanja njihova zajedničkog razumijevanja i dosljednog korištenja.