BAS ISO 10002/Cor1:2010

Upravljanje kvalitetom - Zadovoljstvo kupca – Smjernice za obradu pritužbi u organizaciji ; Tehnička korekcija 1


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 1
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 01.07.2010
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • ISO 10002:2004/Cor 1:2009, identičan

Veza sa BAS standardima