Prikazano 1-15 od 15 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS EN 15218:2024
Uređaji za klimatizaciju i hladnjaci tečnosti sa evaporativnim hlađenjem kondenzatora i sa kompresorima na električni pogob za hlađenje prostora - Termini, definicije, metode ispitivanja i zahtjevi
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 15544:2024
Keramičke zidane peći - Dimenzioniranje
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 16147+A1:2024
Toplotne pumpe s kompresorima na električni pogon – Ispitivanje i zahtjevi za označavanje uređaja za pripremu sanitarne tople vode
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 16440-2:2024
Metodologija ispitivanja uređaja za hlađenje transportnih sredstva koja imaju toplotnu izolaciju – Dio 2: Eutektički uređaji za hlađenje
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 16510-1:2024
Kotlovi na čvrsta goriva za stambene objekte – Dio 1: Opći zahtjevi i ispitne metode
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 16510-2-1:2024
Kotlovi na čvrsta goriva za stambene objekte – Dio 2-1: Uređaji za zagrijavanje prostorija
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 16510-2-2:2024
Kotlovi na čvrsta goriva za stambene objekte - Dio 2-2: Ugradbeni uređaji, uključujući uređaje s otvorenim plamenom
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 16510-2-3:2024
Kotlovi na čvrsta goriva za stambene objekte - Dio 2-3: Štednjaci
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 16510-2-4:2024
Kotlovi na čvrsta goriva za stambene objekte - Dio 2-4: Individualni kotlovi – Nazivne toplotne snage do 50 kW
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 16510-2-6:2024
Kotlovi na čvrsta goriva za stambene objekte– Dio 2-6: Uređaji za grijanje prostora na pelet sa mehaničkim punjenjem, ugradbeni uređaji i štednjaci
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN 303-5+A1:2024
Kotlovi za grijanje – Dio 5: Kotlovi za grijanje za čvrsta goriva, ručno i automatski punjeni, nazivne toplotne snage do 500 kW - Terminologija, zahtjevi, ispitivanje i označavanje
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN ISO 13349-1:2024
Ventilatori – Rječnik i definicije kategorija – Dio 1:Rječnik
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN ISO 13349-2:2024
Ventilatori – Rječnik i definicije kategorija – Dio 2: Kategorije
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN ISO 22712:2024
Sistemi za hlađenje i toplotne pumpe – Kompetentnost osoblja
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024
nsBAS EN ISO 6369:2024
Uređaji za proizvodnju leda za komercijalnu upotrebu – Podjela, zahtjevi i uslovi ispitivanja
40.20BAS/TC 4719.04.202419.05.2024