Prikazano 1-18 od 18 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
  
nsBAS ISO 10008:2023
Upravljanje kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika - Smjernice za elektronske trgovinske transakcije između poslovnog sistema i potrošača
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 10010:2023
Upravljanje kvalitetom- Smjernice za razumijevanje, vrednovanje i poboljšavanje kulture kvaliteta u organizaciji
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 21503:2023
Upravljanje projektima, programima i portfoliom — Uputstvo za upravljanje programom
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 23326:2023
Upravljanje ljudskim resursima — Angažovanje zaposlenih — Smjernice
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 30401:2023
Sistemi upravljanja znanjem - Zahtjevi
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 30422:2023
Upravljanje ljudskim resursima — Učenje i razvoj
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 31030:2023
организације Upravljanje rizikom putovanja — Uputstvo za organizacije
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 31073:2023
Upravljanje rizikom — Rečnik
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 44003:2023
Upravljanje zajedničkim poslovnim odnosima — Smjernice za mikro, mala i srednja preduzeća o primjeni osnovnih principa
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO 44004:2023
Upravljanje zajedničkim poslovnim odnosima — Smjernice za velike organizacije koje traže saradnju sa mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP)
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO/IEC TS 17021-13:2023
Ocjenjivanje usklađenosti — Zahtjevi za tijela koja obavljaju audit i certifikaciju sistema upravljanja — Dio 13: Zahtjevi za kompetentnost za auditiranje i certifikaciju sistema upravljanja usklađenosti
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO/IEC TS 17021-14:2023
Ocjenjivanje usklađenosti — Zahtjevi za tijela koja obavljaju audit i certifikaciju sistema upravljanja — Dio 14: Zahtjevi za kompetentnost za auditiranje i certifikaciju sistema upravljanja zapisima
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO/TS 10020:2023
Sistemi upravljanja kvalitetom – Upravljanje izmjenama u organizaciji - Procesi
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
nsBAS ISO/TS 24179:2023
Upravljanje ljudskim resursima — Indikatori zdravlja i bezbjednosti na radu
40.20BAS/TC 318.05.202317.07.2023
prBAS Glasanje ISO/CASCO
10.99BAS/TC 305.05.202118.05.2021
prBAS ISO 21504:2023
Upravljanje projektima, programima i portfoliom — Uputstvo za upravljanje portfoliom
10.99BAS/TC 309.11.202201.05.2023
prBAS ISO 56006:2023
Upravljanje inovacijama — Alati i metode za upravljanje strateškim informacijama— Smjernice
10.99BAS/TC 309.11.202201.05.2023
prBAS ISO/IEC 17060:2023
Ocjenjivanje usaglašenosti – Kodeks dobre prakse
10.99BAS/TC 309.11.202201.05.2023