BAS ISO 39001:2014

Sistemi za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja (RTS) - Zahtjevi sa uputstvom za korištenje


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 37
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 24.06.2014
Tehnički komitet:
...

Apstrakt
Ovaj međunarodni standard specificira zahtjeve za sistem za upravljanje sigurnošću cestovnog saobraćaja (RTS) kako bi se omogućilo organizaciji da međusobno djeluje sa sitemom cestovnog saobraćaja kako bi se smanjila smrt i teške ozljede u vezi s cestovnim prometnim nesrećama na koje se može utjecati. Zahtjevi u ovom međunarodnom normom uključuju razvoj i implementaciju odgovarajuće RTS politike, razvoj RTS ciljevima i akcijskim planovima, koji uzimaju u obzir zakonske i ostale zahtjeve na koje organizacija obaveže i informacije o elementima i kriterijima koji se odnose na RTS da je organizacija identificira kao one koje se mogu kontrolirati i one koje se može utjecati.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • ISO 39001:2012, identičan