BAS ISO 4100:2002

Cestovna vozila - Međunarodna identifikaciona oznaka proizvođača dijelova (WPMI)


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 4
Jezik: Bosanski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 20.12.2002
Tehnički komitet:
...

Apstrakt
Ovaj međunarodni standard odre|uje sadržaj i strukturu oznake u cilju da se na međunarodnom nivou uspostavi identifikacija proizvođača dijelova za cestovna vozila; ova identifikaciona oznaka može služiti prema izboru proizvođača kao zamjena ili kao dodatak za različite nacionalne i međunarodne sisteme koji već postoje, kao što su naziv i adrese, zaštitni znak, itd. Cilj ovog međunarodnog standarda nije da propiše potrebu obilježavanja, već da unificira strukturu oznake, ako ona iz bilo kojih razloga postoji. Nije mu cilj ni da identifikuje svaki dio vozila, već samo proizvođača koji preuzima odgovornost za proizvedeni dio.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • ISO 4100:1980, identičan

Napomena
BAS ISO 4100:2002 zamjenjuje JUS M.N2.213:1989 Drumska vozila. Međunarodna identifikaciona šifra proizvođača delova (WPMI). Sadržina i struktura.